Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

mishasta
12:40
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
mishasta
12:39
8856 5c7c 500
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
mishasta
12:39
5589 7809 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
12:39
7043 7199
Reposted fromidiod idiod viairmelin irmelin
mishasta
12:38
7700 2376
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viairmelin irmelin
mishasta
12:38
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viairmelin irmelin
12:38
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viairmelin irmelin
mishasta
12:38
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viairmelin irmelin
mishasta
12:37
Reposted fromiminlove iminlove viairmelin irmelin
12:37
3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viairmelin irmelin
mishasta
12:37
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
mishasta
12:37
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
mishasta
12:36
6375 2256
Reposted fromkotecke kotecke viairmelin irmelin
mishasta
12:36
8224 3c27
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viamywonderland mywonderland
mishasta
12:36
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk vialost-in-space lost-in-space
mishasta
12:35
mishasta
12:34
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:32
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:32

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
mishasta
12:31
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadrunkwhipster drunkwhipster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl