Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

mishasta
12:37
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
mishasta
12:36
6375 2256
Reposted fromkotecke kotecke viairmelin irmelin
mishasta
12:36
8224 3c27
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viamywonderland mywonderland
mishasta
12:36
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk vialost-in-space lost-in-space
mishasta
12:35
mishasta
12:34
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:32
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:32

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
mishasta
12:31
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:31
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viadrunkwhipster drunkwhipster
mishasta
12:31
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viamywonderland mywonderland
mishasta
12:31
To jej ciało przemawia do niego językiem bez słów. Przekazuje mu tajne sygnały, które tylko on potrafi odczytać. Powietrze wibruje między nimi, zaciera zwykłe granice między ludźmi. Oboje przyglądają się sobie z niezwykłą uwagą, doznają pełni wzajemnego porozumienia. Trwa to zaledwie kilka sekund. Ale oboje wyczuwają dziwną siłę przyciągania, jaka zrodziła się między nimi. Najprościej mówiąc, to tęsknota za szczęściem. W jednoczesnym pochyleniu głów ku sobie każde z nich szuka swego szczęścia.
— Chris Greenhalgh
12:24
mishasta
12:21
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
mishasta
12:19
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
mishasta
12:19
mishasta
12:18
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
mishasta
12:18
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
mishasta
12:17
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasatyra satyra
mishasta
12:17
7093 b76b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl